1. Hội thảo

Hội thảo

Hiểu hơn về BowNow

 Chúng tôi sẽ tổ chức hội thảo về Sales và Digital Marketing hằng tháng.

Sự kiện / Hội thảo

Đăng ký hội thảo miễn phí.

HỘI THẢO "PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG THỜI ĐẠI SỐ CHO SALES B2B" (Ngày 24/5/2022)

【Thời gian】 10:00 - 11:00 Ngày 24/5/2022 【Địa điểm】 Hội thảo sẽ được tổ chức online. Đường link sẽ được gửi sau khi đăng ký. Hội thảo dành cho các đối tượng sau Đội ngũ Sales đang gặp khó khăn trong v...

Seminar・Event

Digital marketing Marketing strategy Email marketing Seminar Seminar For Vietnamese

HỘI THẢO "BÍ QUYẾT CẢI THIỆN EMAIL MARKETING B2B" (Ngày 19/5/2022)

【Thời gian】 14:30 - 16:00 Ngày 19/5/2022 【Địa điểm】 Hội thảo sẽ được tổ chức online. Đường link sẽ được gửi sau khi đăng ký. Hội thảo dành cho các đối tượng sau Muốn sử dụng bản tin email để xúc tiến ...

Seminar・Event

Digital marketing Marketing strategy Email marketing Seminar Seminar For Vietnamese

HỘI THẢO "XU HƯỚNG MARKETING B2B NĂM 2022" (Ngày 12/5/2022)

【Thời gian】 10:00 - 11:00 Ngày 12/5/2022 【Địa điểm】 Hội thảo sẽ được tổ chức online. Đường link sẽ được gửi sau khi đăng ký. Đối tượng tham gia: chủ doanh nghiệp, chuyên viên Marketing, chuyên viê...

Seminar・Event

Digital marketing BowNow Web marketing Marketing automation Seminar Seminar For Vietnamese

HỘI THẢO "PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG THỜI ĐẠI SỐ CHO SALES B2B" (Ngày 10/5/2022)

【Thời gian】 10:00 - 11:00 Ngày 10/5/2022 【Địa điểm】 Hội thảo sẽ được tổ chức online. Đường link sẽ được gửi sau khi đăng ký. Hội thảo dành cho các đối tượng sau Đội ngũ Sales đang gặp khó khăn trong v...

Seminar・Event

Digital marketing Marketing strategy Email marketing Seminar Seminar For Vietnamese

HỘI THẢO "XU HƯỚNG MARKETING B2B NĂM 2022" (Ngày 26/4/2022)

【Thời gian】 10:00 - 11:00 Ngày 26/4/2022 【Địa điểm】 Hội thảo sẽ được tổ chức online. Đường link sẽ được gửi sau khi đăng ký. Đối tượng tham gia: chủ doanh nghiệp, chuyên viên Marketing, chuyên viê...

Seminar・Event

Digital marketing BowNow Web marketing Marketing automation Seminar Seminar For Vietnamese

HỘI THẢO "HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI INSIDE SALES DÀNH CHO B2B" (Ngày 23/04/2022)

【Thời gian】 9:00 - 10:00 Ngày 23/04/2022 【Địa điểm】 Hội thảo sẽ được tổ chức online. Đường link sẽ được gửi sau khi đăng ký. Hội thảo dành cho các đối tượng sau Muốn triển khai hoạt động Inside Sales ...

Seminar・Event

Marketing automation Seminar Inside Sales Sales strategy Seminar For Vietnamese

Khoá học cho người dùng BowNow

Đối với khách hàng của BowNow, chúng tôi tổ chức các buổi học để giải quyết các vấn đề trong giai đoạn vận hành như:
- Làm thế nào để vận hành và sử dụng BowNow hiệu quả?
- Muốn trang bị kiến thức cơ bản để phụ trách vận hành BowNow.

Hoặc nếu bạn muốn lắng nghe bí quyết thành công của các công ty khác, hãy tham gia buổi học này.

Đăng ký dùng thử