1. Hội thảo

Hội thảo

Hiểu hơn về BowNow

 Chúng tôi sẽ tổ chức hội thảo về Sales và Digital Marketing hằng tháng.

Sự kiện / Hội thảo

Đăng ký hội thảo miễn phí.

HỘI THẢO "5 CHIẾN THUẬT QUAN TRỌNG TRONG EMAIL MARKETING B2B TỪ CHUYÊN GIA NHẬT BẢN" (Ngày 18/06/2024)

【Thời gian】 10:00 - 11:30 Ngày 18/06/2024 【Địa điểm】 Hội thảo sẽ được tổ chức online. Đường link sẽ được gửi sau khi đăng ký. Hội thảo dành cho các đối tượng sau: Bộ Phận Marketing, Cấp Quản Lý, Chủ D...

Seminar・Event

Digital marketing Marketing strategy Email marketing Seminar Seminar For Vietnamese

HỘI THẢO "GIẢI PHÁP MARKETING NGẮN HẠN & DÀI HẠN TRỰC TIẾP TĂNG DOANH SỐ CHO SALES B2B" (Ngày 11/06/2024)

【Thời gian】 10:00 - 11:00 Ngày 11/06/2024 【Địa điểm】 Hội thảo sẽ được tổ chức online. Đường link sẽ được gửi sau khi đăng ký. Hội thảo dành cho các đối tượng sau: Cấp quản lý, chủ doanh nghiệp B2B Chủ...

Seminar・Event

Digital marketing BowNow Web marketing Marketing automation Seminar Seminar For Vietnamese

HỘI THẢO "ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG QUY TRÌNH TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG B2B" (Ngày 04/06/2024)

【Thời gian】 10:00 - 11:00 Ngày 04/06/2024 【Địa điểm】 Hội thảo sẽ được tổ chức online. Đường link sẽ được gửi sau khi đăng ký. Hội thảo dành cho các đối tượng sau: Bộ Phận Marketing, Cấp Quản Lý, C...

Seminar・Event

Digital marketing BowNow Web marketing Marketing automation Seminar Seminar For Vietnamese

HỘI THẢO "5 BƯỚC TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG CHO SALES B2B - QUY TRÌNH ÁP DỤNG CỦA HƠN 35,000 DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN" (Ngày 23/05/2024)

【Thời gian】 10:00 - 11:00 Ngày 23/05/2024 【Địa điểm】 Hội thảo sẽ được tổ chức online. Đường link sẽ được gửi sau khi đăng ký. Hội thảo dành cho các đối tượng sau: Bộ Phận Marketing, Cấp Quản Lý, C...

Seminar・Event

Digital marketing BowNow Web marketing Marketing automation Seminar Seminar For Vietnamese

HỘI THẢO "MARKETING CHO SALES B2B - HÀNH VI MUA HÀNG THỰC SỰ CỦA KHÁCH HÀNG ĐƯỢC DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO?" (Ngày 16/5/2024)

【Thời gian】 10:00 - 11:00 Ngày 16/05/2024 【Địa điểm】 Hội thảo sẽ được tổ chức online. Đường link sẽ được gửi sau khi đăng ký. Hội thảo dành cho các đối tượng sau: Cấp quản lý, chủ doanh nghiệp B2B...

Seminar・Event

Digital marketing BowNow Web marketing Marketing automation Seminar Seminar For Vietnamese

HỘI THẢO "5 BƯỚC TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG CHO SALES B2B - QUY TRÌNH ÁP DỤNG CỦA HƠN 35,000 DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN" (Ngày 09/05/2024)

【Thời gian】 10:00 - 11:00 Ngày 09/05/2024 【Địa điểm】 Hội thảo sẽ được tổ chức online. Đường link sẽ được gửi sau khi đăng ký. Hội thảo dành cho các đối tượng sau: Bộ Phận Marketing, Cấp Quản Lý, C...

Seminar・Event

Digital marketing BowNow Web marketing Marketing automation Seminar Seminar For Vietnamese

Khoá học cho người dùng BowNow

Đối với khách hàng của BowNow, chúng tôi tổ chức các buổi học để giải quyết các vấn đề trong giai đoạn vận hành như:
- Làm thế nào để vận hành và sử dụng BowNow hiệu quả?
- Muốn trang bị kiến thức cơ bản để phụ trách vận hành BowNow.

Hoặc nếu bạn muốn lắng nghe bí quyết thành công của các công ty khác, hãy tham gia buổi học này.

2022/11/30
HỘI THẢO "CÁCH KHAI THÁC KHÁCH HÀNG B2B HIỆU QUẢ SAU TRIỂN LÃM" (Ngày 30/11/2022)
2022/11/30
HỘI THẢO "CÔNG CỤ CÔNG NGHỆ DÀNH RIÊNG CHO B2B" (Ngày 22/11/2022)
2022/11/30
HỘI THẢO "TẠI SAO KHÔNG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI TỪ EMAIL MARKETING CHO B2B" (Ngày 15/11/2022)
2022/11/30
HỘI THẢO "CÔNG CỤ CÔNG NGHỆ DÀNH RIÊNG CHO B2B - EMAIL MARKETING NUÔI DƯỠNG KẾT HỢP TRACKING HÀNH VI KHÁCH HÀNG VÀ QUẢN LÝ QUY TRÌNH SALE" (Ngày 10/11/2022)
2022/11/30
HỘI THẢO "LIÊN KẾT HIỆU QUẢ OFFLINE EVENT & EMAIL MARKETING CÔNG NGHỆ SỐ CHO THỊ TRƯỜNG B2B" (Ngày 08/11/2022)
2022/11/30
HỘI THẢO "CHIẾN LƯỢC WEBSITE MARKETING B2B CƠ BẢN" (Ngày 25/10/2022)
2022/11/30
HỘI THẢO "WHITEPAPER - CHÌA KHOÁ TRONG MARKETING B2B" (Ngày 20/10/2022)
2022/11/30
HỘI THẢO "CÁCH TỔ CHỨC WEBINAR HIỆU QUẢ TRONG MARKETING B2B" (Ngày 18/10/2022)
2022/11/30
HỘI THẢO "CHIẾN LƯỢC WEBSITE MARKETING B2B CƠ BẢN" (Ngày 13/10/2022)
2022/11/30
HỘI THẢO "EMAIL MARKETING B2B CHO THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ" (Ngày 11/10/2022)
2022/11/30
HỘI THẢO "ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CHO SALES VÀ MARKETING B2B" (Ngày 06/10/2022)
2022/11/30
HỘI THẢO "BÍ QUYẾT CẢI THIỆN EMAIL MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP B2B" (Ngày 22/09/2022)
2022/11/30
HỘI THẢO "CÁCH TỔ CHỨC WEBINAR HIỆU QUẢ TRONG MARKETING B2B" (Ngày 20/09/2022)
2022/09/09
HỘI THẢO "WHITEPAPER - CHÌA KHOÁ TRONG MARKETING B2B" (Ngày 15/9/2022)
2022/09/09
HỘI THẢO "HỆ THỐNG HOÁ QUY TRÌNH SALES ĐỂ TĂNG DOANH SỐ BÁN HÀNG CHO DOANH NGHIỆP B2B" (Ngày 13/09/2022)
2022/08/10
HỘI THẢO "TĂNG CUỘC ĐÀM PHÁN KINH DOANH SAU TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI CHO DOANH NGHIỆP B2B" (Ngày 16/8/2022)
2022/08/04
HỘI THẢO "CÁCH TỔ CHỨC WEBINAR HIỆU QUẢ TRONG MARKETING B2B" (Ngày 09/08/2022)
2022/08/01
HỘI THẢO "BÍ QUYẾT CẢI THIỆN EMAIL MARKETING TONG TRONG DOANH NGHIỆP B2B" (Ngày 04/08/2022)
Dùng thử