1. Hội thảo

Hội thảo

Hiểu hơn về BowNow

 Chúng tôi sẽ tổ chức hội thảo về Sales và Digital Marketing hằng tháng.

Sự kiện / Hội thảo

Đăng ký hội thảo miễn phí.

HỘI THẢO "EMAIL MARKETING CƠ BẢN CHO DOANH NGHIỆP B2B" (Ngày 26/10/2021)

【Thời gian】 10:00 - 11:40 Ngày 26/10/2021 【Địa điểm】 Hội thảo sẽ được tổ chức online. Đường link sẽ được gửi sau khi đăng ký. Hội thảo dành cho các đối tượng sau Muốn sử dụng bản tin email để xúc tiến...

Seminar・Event

Digital marketing Marketing strategy Email marketing Seminar For Vietnamese

【10月27日(水)】[初心者向け]基礎を知る!B2B企業のWebサイト活用セミナー

【日時】 2021年10月27日(水) 13:00~14:40 開催 ※ベトナム、タイ時間 【会場】 WEBセミナーでの開催となります。お申し込み後、受講URLをご送付します。 1つでも該当する方は必見!! 自社のWebサイトを戦略的にどう活用していくべきか基礎が知りたい Webサイトをこれから強化していきたい Webマーケティングの基礎を学びたい このセミナーに申し込む 概要 セミナー内容 開催...

Seminar・Event

For Japanese Digital marketing Marketing strategy Web marketing Seminar

【10月20日(水)】[初心者向け]基礎を知る!B2Bメールマーケティングセミナー

【日時】 2021年10月20日(水) 13:00~14:40 開催 ※ベトナム、タイ時間 【会場】 オンラインでの開催となります。お申し込み後に、受講URLをメールにてご送付します。 1つでも該当する方は必見!! メールを使った新規営業を始めたいがノウハウがない まずは手頃なメールマーケティングを始めたい メールコンテンツの作り方がわからない このセミナーに申し込む 概要 セミナー内容 開催日時...

Seminar・Event

For Japanese Digital marketing Marketing strategy Email marketing Seminar

HỘI THẢO "ỨNG DỤNG MARKETING AUTOMATION CHO DOANH NGHIỆP B2B" (Ngày 19/10/2021)

【Thời gian】 10:00 - 11:00 Ngày 19/10/2021 【Địa điểm】 Hội thảo sẽ được tổ chức online. Đường link sẽ được gửi sau khi đăng ký. Đối tượng tham gia: chủ doanh nghiệp, chuyên viên Marketing, chuyên vi...

Digital marketing BowNow Web marketing Marketing automation Seminar For Vietnamese

HỘI THẢO "EMAIL MARKETING CƠ BẢN CHO DOANH NGHIỆP B2B" (Ngày 12/10/2021)

【Thời gian】 10:00 - 11:40 Ngày 12/10/2021 【Địa điểm】 Hội thảo sẽ được tổ chức online. Đường link sẽ được gửi sau khi đăng ký. Hội thảo dành cho các đối tượng sau Muốn sử dụng bản tin email để xúc tiến...

Seminar・Event

Digital marketing Marketing strategy Email marketing Seminar For Vietnamese

HỘI THẢO "EMAIL MARKETING CƠ BẢN CHO DOANH NGHIỆP B2B" (Ngày 28/9/2021)

【Thời gian】 10:00 - 11:40 Ngày 28/9/2021 【Địa điểm】 Hội thảo sẽ được tổ chức online. Đường link sẽ được gửi sau khi đăng ký. Hội thảo dành cho các đối tượng sau Muốn sử dụng bản tin email để xúc tiến ...

Digital marketing Marketing strategy Email marketing Seminar For Vietnamese

Khoá học cho người dùng BowNow

Đối với khách hàng của BowNow, chúng tôi tổ chức các buổi học để giải quyết các vấn đề trong giai đoạn vận hành như:
- Làm thế nào để vận hành và sử dụng BowNow hiệu quả?
- Muốn trang bị kiến thức cơ bản để phụ trách vận hành BowNow.

Hoặc nếu bạn muốn lắng nghe bí quyết thành công của các công ty khác, hãy tham gia buổi học này.

Đăng ký dùng thử