1. Hội thảo

Hội thảo

Hiểu hơn về BowNow

 Chúng tôi sẽ tổ chức hội thảo về Sales và Digital Marketing hằng tháng.

Sự kiện / Hội thảo

Đăng ký hội thảo miễn phí.

HỘI THẢO "BÍ QUYẾT CẢI THIỆN EMAIL MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP B2B" (Ngày 22/09/2022)

【Thời gian】 10:00 - 11:30 Ngày 22/09/2022 【Địa điểm】 Hội thảo sẽ được tổ chức online. Đường link sẽ được gửi sau khi đăng ký. Hội thảo dành cho các đối tượng sau Muốn sử dụng bản tin email để xúc tiến...

Seminar・Event

Digital marketing Marketing strategy Email marketing Seminar Seminar For Vietnamese

HỘI THẢO "CÁCH TỔ CHỨC WEBINAR HIỆU QUẢ TRONG MARKETING B2B" (Ngày 20/09/2022)

【Thời gian】 10:00 - 11:00 Ngày 20/09/2022 【Địa điểm】 Hội thảo sẽ được tổ chức online. Đường link sẽ được gửi sau khi đăng ký. Hội thảo dành cho các đối tượng sau * Các doanh nghiệp B2B muốn mở rộng kh...

Seminar・Event

Digital marketing Marketing strategy Email marketing Seminar Seminar For Vietnamese

HỘI THẢO "WHITEPAPER - CHÌA KHOÁ TRONG MARKETING B2B" (Ngày 15/9/2022)

【Thời gian】 10:00 - 11:00 Ngày 15/9/2022 【Địa điểm】 Hội thảo sẽ được tổ chức online. Đường link sẽ được gửi sau khi đăng ký. Hội thảo dành cho các đối tượng sau Cấp quản lý, chủ doanh nghiệp B2B, bộ p...

Seminar・Event

Digital marketing Marketing strategy Email marketing Seminar Seminar For Vietnamese

HỘI THẢO "HỆ THỐNG HOÁ QUY TRÌNH SALES ĐỂ TĂNG DOANH SỐ BÁN HÀNG CHO DOANH NGHIỆP B2B" (Ngày 13/09/2022)

【Thời gian】 10:00 - 11:00 Ngày 13/09/2022 【Địa điểm】 Hội thảo sẽ được tổ chức online. Đường link sẽ được gửi sau khi đăng ký. Hội thảo dành cho các đối tượng sau Cấp quản lý, chủ doanh nghiệp B2B* Cần...

Seminar・Event

Digital marketing Marketing strategy Email marketing Seminar Seminar For Vietnamese

HỘI THẢO "TĂNG CUỘC ĐÀM PHÁN KINH DOANH SAU TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI CHO DOANH NGHIỆP B2B" (Ngày 16/8/2022)

【Thời gian】 10:00 - 11:00 Ngày 16/8/2022 【Địa điểm】 Hội thảo sẽ được tổ chức online. Đường link sẽ được gửi sau khi đăng ký. Hội thảo dành cho các đối tượng sau Cấp quản lý, chủ doanh nghiệp, chuyên v...

Seminar・Event

Digital marketing Marketing strategy Email marketing Seminar Seminar For Vietnamese

HỘI THẢO "CÁCH TỔ CHỨC WEBINAR HIỆU QUẢ TRONG MARKETING B2B" (Ngày 09/08/2022)

【Thời gian】 10:00 - 11:00 Ngày 09/08/2022 【Địa điểm】 Hội thảo sẽ được tổ chức online. Đường link sẽ được gửi sau khi đăng ký. Hội thảo dành cho các đối tượng sau * Các doanh nghiệp B2B muốn mở rộng kh...

Seminar・Event

Digital marketing Marketing strategy Email marketing Seminar Seminar For Vietnamese

Khoá học cho người dùng BowNow

Đối với khách hàng của BowNow, chúng tôi tổ chức các buổi học để giải quyết các vấn đề trong giai đoạn vận hành như:
- Làm thế nào để vận hành và sử dụng BowNow hiệu quả?
- Muốn trang bị kiến thức cơ bản để phụ trách vận hành BowNow.

Hoặc nếu bạn muốn lắng nghe bí quyết thành công của các công ty khác, hãy tham gia buổi học này.

Dùng thử