1. Chi phí

Chi phí

Tên gói Free Lite Standard
phí setup  -  0 đ  0 đ
Phí hàng tháng 0 đ 4.600.000 đ 6.900.000 đ
Số user Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
 Số lượng khách hàng Lên đến 100 Lên đến 3,000  Lên đến 5,000
Lượt PV hàng tháng  Lên đến 50,000 Lên đến 50,000
*Phụ phí sẽ được tính thêm nếu vượt quá 50.000 PV
Lên đến 50,000
*Phụ phí sẽ được tính thêm nếu vượt quá 50.000 PV
Thông tin user
*1 month only
Email marketing  〇  〇
Tạo form 1 Không giới hạn Không giới hạn
Số lượng miền đăng ký 1 Không giới hạn Không giới hạn
Dung lượng  100MB 1GB 1GB 

* Giá niêm yết chưa bao gồm thuế.
* Sau 15 ngày kể từ khi vượt quá số lượng khách hàng cho phép, người dùng sẽ không thể đăng ký khách hàng và user mới, đồng thời chức năng nhận thông báo từ form liên hệ sẽ dừng lại. Lưu ý: email tự động vẫn sẽ được gửi.
* "Thông tin doanh nghiệp" và "Thông tin user" được tích luỹ trong hai năm gần nhất.
* Có thể tăng dung lượng tối đa đến 5GB với giá từ 100 USD. 
* Thời hạn sử dụng tối thiểu là 1 năm.
* Nếu bạn có hơn 50,000 PV/tháng hoặc hơn 5,000 khách hàng, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tùy chọn bổ sung

リード数

Số lượng khách hàng

2.300.000 đ/5,000 khách hàng

※Được tính trên mỗi địa chỉ email, không phải số lượng khách truy cập web

PV数

Lượt PV hàng tháng

2.300.000 đ/50,000 PV

※Được tính bằng tracking code (mã theo dõi)

※Đối với doanh nghiệp có quy mô lớn hoặc nhu cầu sử dụng cao, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

 Đăng ký ngay!

Đăng ký dùng thử