1. Pricing

Chi phí

Cost Tên gói Starter Entry Essential Standard
phí setup 0 đ
Phí hàng tháng $8
(184.000 đ)
$27
(621.000 đ)
$90
(2.070.000 đ)
$270
(6.210.000 đ)
CRM User Không giới hạn
 Số lượng khách hàng Lên đến 500
1,000  3,000  5,000
Data Management Off-line data Không giới hạn
 On-line data Latest 6 months  Latest 6 months   Latest 12 months Latest 24 months 
Email marketing Emails delivered  600/day Không giới hạn   Không giới hạn   Không giới hạn 
Professional features  △
Marketing Automation Scenario Template
Web Tracking  10.000 PV
*Maximum
 10.000 PV
*Maximum
30.000 PV
*Pay-per-use
 50.000 PV
*Pay-per-use
Web domain registrations  1
1
3  Không giới hạn
Web form registrations 1 5 Không giới hạn
Support    Online Academy
Tech support Email Email, Chat Email, Chat +Phone
+Online 
DX Consulting × ×
*1 time 
 ◯

* Giá niêm yết chưa bao gồm thuế.
* Thời hạn sử dụng tối thiểu là 1 năm.

Tùy chọn bổ sung

リード数

Số lượng khách hàng

$10 (230.000 đ)/1,000 khách hàng

※Được tính trên mỗi địa chỉ email, không phải số lượng khách truy cập web

PV数

Lượt PV hàng tháng

$10 (230.000 đ)/10,000 PV

※Được tính bằng tracking code (mã theo dõi)

※Đối với doanh nghiệp có quy mô lớn hoặc nhu cầu sử dụng cao, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

 Đăng ký ngay!

Dùng thử