1. ABM template

ABM template


Bạn có thể tiến hành các hoạt động phát triển đầy hứa hẹn ngay lập tức.
Template được xây dựng dựa vào kinh nghiệm được tích luỹ từ 5.000 doanh nghiệp.

Thay vì dành nhiều thời gian để thiết lập kịch bản và tính điểm,
tại sao bạn không tiến hành ngay các hoạt động nuôi dưỡng khách hàng của mình để thu về kết quả tối ưu?

ポイント1
ポイント2

ABM Template

ABMテンプレート

Màn hình hiển thị: Cài đặt > Cài đặt hệ thống > Thay đổi mã theo dõi > ​​Cài đặt ABM template (https://www.bownow.jp/tracking_codes/)

Tại sao bạn cần có một template?

Một trong những chức năng mà người dùng không hiểu hết là thiết lập kịch bản và tính điểm trong công cụ Marketing Automation.

マーケティングオートメーションで使いこなせない機能はなんですか?

Tại sao lại gặp khó khăn?

シナリオ
スコアリング

Để sử dụng đầy đủ các tính năng này, bạn cần phải tham vấn và nhờ cài đặt từ bên ngoài. Nếu nhà cung cấp công cụ MA và công ty tư vấn là hai đơn vị khác nhau, chi phí sẽ cao gấp đôi và không phải tất cả các công ty đều có thể mua được. Đặc biệt là với ngân sách và nguồn lực hạn chế, các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ khó có thể xúc tiến nhanh chóng.

Đó là lý do nhiều doanh nghiệp thường gặp khó khăn khi cố gắng triển khai Marketing Automation.

Bắt đầu ngay với các template sẵn có

Nhiều công ty mất hơn 4 tháng từ khi cài đặt hệ thống đến khi vận hành.

実運用開始までの期間

Tại sao lại mất quá nhiều thời gian để bắt đầu?

今までとBowNowの違い

Có nhiều mục cần được cài đặt trước khi bắt đầu vận hành trong một hệ thống đa chức năng và cần phải được điều chỉnh để dùng cho nhiều bộ phận.
Điều này làm chậm tiến độ triển khai và ít tiết kiệm chi phí.

Hơn nữa, cần hiệu chỉnh và điều chỉnh các nội dung đã được thiết lập sẵn để nâng cao độ chính xác và phù hợp cho từng doanh nghiệp.
Do đó, người phụ trách MA có thể bị đánh giá về việc sử dụng thời gian kém hiệu quả.

Lý do bạn nên chọn BowNow

BowNow không phải dùng để tự động hóa các hoạt động marketing nâng cao, mà là để tự động hóa và tiết kiệm nhân lực trong bộ phận Marketing và Sales.
Nó được phát triển với một định hướng đặc biệt về tự động hóa marketing, dễ dàng cho mọi người sử dụng.

ポイント3
ポイント4

Có thể tiếp cận với từng khách hàng ở các trạng thái khác nhau mà không bỏ sót

Chỉ cần quyết định cách tiếp cận cho từng trạng thái khác nhau,
bạn có thể phát triển khách hàng tiềm năng mà không bỏ sót.

実運用開始までの期間

Với BowNow, bạn có thể quản lý ABM dễ dàng như đã thấy!

Bạn có thể kiểm tra các thông số về tiềm năng và trạng thái của khách hàng bất cứ lúc nào.

ABMテンプレート

Ví dụ về cách tiếp cận khách hàng sử dụng ABM template

Màu xanh là nhiệm vụ của Marketing
Màu đỏ là nhiệm vụ của Sales

…Marketing …Sales

ITツールベンダー・A社
システム開発会社 B社
食品メーカー・御C社

Hãy phân bổ hợp lý dựa trên cơ cấu hiện tại của công ty bạn!
Điều quan trọng chính là từng bước tiếp cận với quy trình marketing lý tưởng.

Chức năng cập nhật trạng thái tự động

Template quản lý khách hàng tiềm năng này được đúc kết từ thành quả của 5.000 công ty đã và đang sử dụng BowNow.
Không cần cài đặt những tính năng phức tạp như tính điểm hoặc lên kịch bản.
Hệ thống sẽ tự động chuyển đổi trạng thái của những khách hàng tiềm năng đã có các hành động nhất định trên website của bạn.

ステータス自動更新機能

Điều kiện chuyển đổi trạng thái

ステータス移行条件

Chức năng thiết lập mục tiêu tiềm năng

Từ chính sự lựa chọn của bạn, định nghĩa về hot lead sẽ được xác lập.
Ngoài ra, bạn có thể điều chỉnh các điều kiện dễ thay đổi do điều kiện kinh tế hoặc thời vụ mà không cần phải cài đặt phức tạp.
Chỉ cần chọn mục tìm kiếm, bước cài đặt mục tiêu tiềm năng đã hoàn thành.

検索項目を選択

Ví dụ về thiết lập mục tiêu tiềm năng

設置例1

1週間以内にサイトに
2回以上アクセスしている企業

1週間以内にサイトに2回以上アクセスしている企業

設置例2

料金ページを閲覧していて
売上高が5億から100未満の企業

料金ページを閲覧していて売上高が5億から100未満の企業

設置例3

従業員が100以上製造業
九州にある企業

従業員が100以上の製造業で九州にある企業
Dùng thử