1. Resources
  2. MA Consulting Guide (JP Market)

Dịch vụ tư vấn Marketing & Sales dành cho các doanh nghiệp
B2B tại thị trường Nhật Bản

Dịch vụ tư vấn Marketing & Sales dành cho các doanh nghiệp B2B tại thị trường Nhật Bản

BowNow概要資料

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn cho các công ty Việt Nam “muốn phát triển thị trường Nhật Bản trong tương lai”hoặc “chưa thành công trong việc phát triển thị trường này”. Chúng tôi chuyên hoạch định các chiến lược Marketing & Sales, các trang web và content có tính hiệu quả dành cho các doanh nghiệp Nhật Bản.

Đây là tài liệu sơ lược về dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp B2B muốn đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và marketing.
Nếu doanh nghiệp của bạn đang gặp một số khó khăn trong hoạt động marketing, muốn củng cố đội ngũ kinh doanh của mình, hay đang có kế hoạch xây dựng mô hình Inside Sales hoặc không có đủ nguồn nhân lực để quản lý các dự án thì có thể tham khảo bằng cách download tài liệu này.

Mục lục

  • TƯ VẤN TRIỂN KHAI MARKETING AUTOMATION CHO DOANH NGHIỆP B2B là gì?
  • Tổng quan về dịch vụ
  • Phương pháp triển khai khi áp dụng dịch vụ
  • Chi phí và hệ thống hỗ trợ
Dùng thử