1. Resources
  2. Lead Nurturing Guide

HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC NUÔI DƯỠNG KHÁCH HÀNG

HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC NUÔI DƯỠNG KHÁCH HÀNG

BowNow概要資料

Quá trình nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng đã thu thập được gọi là “Lead Nurturing”.
Trong kinh doanh B2B, hoạt động nuôi dưỡng nhóm khách hàng chưa đạt đến quyết định mua hàng là điều vô cùng quan trọng.
Tài liệu này sẽ giới thiệu đến quý doanh nghiệp khái niệm về “Lead Nurturing” và các đối sách liên quan.

Mục lục

  • Nuôi dưỡng khách hàng là gì?
  • Tầm quan trọng của việc Nuôi dưỡng khách hàng
  • Chiến lược Nuôi dưỡng khách hàng
  • Điểm biến chuyển tích cực
Dùng thử