1. Resources
  2. Inside Sales Guide

Phương pháp triển khai mô hình INSIDE SALES

Phương pháp triển khai mô hình INSIDE SALES

Easy MA

Inside Sales quay trở lại trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.Số lượng đàm phán kinh doanh và đơn đặt hàng các doanh nghiệp áp dụng mô hình Inside Sales vẫn tăng mặc cho dịch bệnh đang hoành hành.Inside sales sẽ là một lựa chọn mà các doanh nghiệp nên cân nhắc trong hoạt động kinh doanh của mình.

Mục lục

  • Giá trị cốt lõi của Inside Sales
  • Vai trò và hoạt động cụ thể của Inside Sales
  • Những bước cần chuẩn bị trước khi triển khai Inside Sales

  • Phương pháp triển khai Inside Sales
Dùng thử