1. Resources
  2. B2B Marketing Handbook

Cẩm nang Marketing B2B

Cẩm nang Marketing B2B (English Ver)

B2B Marketing

Cuốn cẩm nang này tích luỹ bí quyết marketing của hơn 2000 doanh nghiệp BtoB.
Trước hết chúng tôi sẽ tóm tắt những kiến ​​thức và kỹ năng cơ bản về digital marketing mà bạn cần biết trong hơn 60 trang. Đây sẽ là bước chuẩn bị đầu tiên trong chiến lược marketing của bạn.

*Cẩm nang chỉ có phiên bản tiếng Anh. Tài liệu tiếng Việt sẽ được chúng tôi cập nhật sau.

Mục lục

  • Xây dựng quy trình marketing
  • Kiến thức cơ bản và kỹ năng tạo nhu cầu
  • Từ web marketing đến digital marketing
  • Bạn có thể làm gì với dịch vụ của Cloud Circus?

Dùng thử