1. Resources
  2. Email Marketing Guide

Cẩm nang Email Marketing

Cẩm nang Email Marketing (English Ver)

メールマーケティングガイド

Nhiều doanh nghiệp BtoB bỏ ra một khoản tiền lớn để mở gian hàng tại triển lãm và thu thập
được nhiều danh thiếp, nhưng có doanh nghiệp chỉ đặt ra mục tiêu là số lượng doanh thiếp
thu thập được, còn việc gửi mail sau khi có danh thiếp lại được giao cho nhân viên Sales hoặc giữ nguyên đó. 

Việc marketing qua email để giữ liên lạc với khách hàng tiềm năng rất quan trọng. Chúng tôi
đã chuẩn bị tài liệu giới thiệu các trường hợp thành công và template tham khảo sau mục "Tại sao cần marketing qua email?".

*Cẩm nang chỉ có phiên bản tiếng Anh. Tài liệu tiếng Việt sẽ được chúng tôi cập nhật sau.

Dùng thử