1. Resources
  2. CRM for Exhibitor

Cẩm nang thực hiện CRM Tại triển lãm

Cẩm nang thực hiện CRM Tại triển lãm

BowNow概要資料

Giới thiệu phương pháp ứng dụng CRM để tối đa hóa hiệu quả triển lãm.
Đây là đề xuất phù hợp đối với những doanh nghiệp đang có kế hoạch tham gia triển lãm trong tương lai.

Mục lục

  • Tầm quan trọng của việc quản lý thông tin khách hàng sau các buổi triển lãm
  • Về cách thức ứng dụng CRM giới thiệu trong tài liệu này
  • Xác định và tiếp cận phản ứng của Khách hàng
  • Quyết định thứ tự ưu tiên tiếp cận để mang lại hiệu quả
  • Thay đổi nội dung tiếp cận theo trạng thái và tiềm năng của khách hàng tiềm năng
Dùng thử