1. Pricing

Chi phí

Cost Tên gói Entry Essential Standard
phí setup 0 VND
Phí hàng tháng 690.000
VND
2.300.000
VND
6.900.000
VND
 
CRM User Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Số lượng khách hàng 1,000 3,000 5,000
Data
Off-line data Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
On-line data Latest 6 months Latest 12 months Latest 24 months
Email marketing Emails delivered Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Step Email
Marketing Automation Scenario
Template
Web Tracking 10,000 PV
*Pay-per-use
30,000 PV
*Pay-per-use
50,000 PV
*Pay-per-use
Web domain registrations 1 3 Không giới hạn
Web form registrations 3 5 Không giới hạn
Support Online Academy
Tech support Email +Chat / Phone / Online
DX Consulting × 1 time 3 times

* Giá niêm yết chưa bao gồm thuế.
* Thời hạn sử dụng tối thiểu là 1 năm.

Tùy chọn bổ sung

リード数

Số lượng khách hàng

230.000 VND/1,000 khách hàng

※Được tính trên mỗi địa chỉ email, không phải số lượng khách truy cập web

PV数

Lượt PV hàng tháng

230.000 VND/10,000 PV

※Được tính bằng tracking code (mã theo dõi)

※Đối với doanh nghiệp có quy mô lớn hoặc nhu cầu sử dụng cao, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

 Đăng ký ngay!

Dùng thử