1. Đối tác
  2. About partners

About partners


Chương trình đối tác của BowNow

Gói Đối tác

Chúng tôi sẽ thực hiện một hợp đồng trực tiếp giữa công ty chúng tôi và khách hàng của bạn (khách hàng cuối), và công ty giới thiệu sẽ nhận được 25% giá trị hợp đồng mỗi tháng.

パートナープラン

Gói Reseller

Bạn có thể ký hợp đồng với chúng tôi với tư cách là nhà phân phối (với mức giá ưu đãi), và bạn có thể định giá BowNow cho khách hàng của bạn. Bạn có thể bán cùng với các dịch vụ tư vấn khác của công ty bạn. 

※ Các hoạt động hỗ trợ khách hàng sẽ do công ty bạn phụ trách.

リセラープラン

 Quy Trình 

リセラー兼紹介代理店契約書の締結

1. Giao kết hợp đồng với đối tác và Reseller

  • Chúng tôi sẽ ký hợp đồng với đối tác và Reseller.
  •  Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn trở thành đối tác hoặc Reseller của BowNow.
  •  Khi hai bên thoả thuận xong nội dung, chúng tôi sẽ thông qua công cụ Cloud Sign để ký hợp đồng online.
有料化する顧客毎に、「BowNow申込書」にご記入、ご捺印頂く

2. Để sử dụng dịch vụ BowNow, vui lòng điền và ký tên vào "Đơn đăng ký BowNow"

  • Khách hàng muốn sử dụng dịch vụ BowNow bắt buộc phải điền vào "Đơn đăng ký BowNow".
  • Với Gói đối tác, khách hàng sẽ là người trực tiếp điền "Đơn đăng ký BowNow". Với Gói Reseller, công ty Reseller phải điền đơn đăng ký gửi về cho chúng tôi.
支払いサイトの確定

3. Xác nhận kênh thanh toán

Hai bên sẽ tiến hành thoả thuận để đưa ra điều khoản thanh toán phù hợp.

アカウント発行

4. Phát hành tài khoản sử dụng 

Nhân viên hỗ trợ sẽ cung cấp tài khoản sử dụng trong vòng 3 ngày làm việc sau khi hoàn thành đủ các thủ tục nêu trên.

 Nhấp vào đây để đăng ký làm đối tác

Dùng thử