1. BowNow là gì
  2. Customer Support

Hỗ trợ khách hàng

Trung tâm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng để hỗ trợ khách hàng sử dụng thành thạo công cụ.

技術サポートチーム(カスタマーサポート)

Hỗ trợ khách hàng

Chúng tôi hỗ trợ cài đặt và vận hành BowNow qua điện thoại và email.
Ngoài ra, chúng tôi luôn sẵn hàng hỗ trợ thông tin về kỹ thuật khi có phiên bản mới.


活用支援チーム(カスタマーサクセス)

Tư vấn chiến lược

Chúng tôi sẽ đề xuất cách đạt được hiệu quả tối ưu sau khi cài đặt BowNow.
Chúng tôi không chỉ hỗ trợ vận hành công cụ MA mà còn tư vấn chiến lược Marketing.

セミナー・勉強会

Hội thảo / Khoá học

Hội thảo và khoá học được tổ chức thường xuyên để giúp bạn đạt hiệu quả tối ưu khi sử dụng BowNow.
Ngoài ra, còn nhiều hội thảo về chuyên đề Marketing khác.

Thông tin trung tâm hỗ trợ khách hàng

Hotline

0866 210 338 

Thời gian làm việc: 9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30 ( T2 - T6)

Dùng thử